Skadeanmälan kontakt försäkringsbolag

 www.dina.se

sakskador.nord@dina.se

Dagtid, företag 0911-23 18 80

Dagtid, motor 0911-23 23 59

Jourtid 0771-77 10 00

www.folksam.se

foretagsskada@folksam.se

skada.foretagsmotor@folksam.se

Dagtid 0771-960 960

Jourtid 020-45 00 00

 

www.gjensidige.se

skadorhjerta@gjensidige.se

Dagtid 08-555 018 64

Jourtid 0771-326 328

www.if.se

skadeservice@if.se

Dagtid 0771-815 818

Jourtid 0771-815 818

www.lansforsakringar.se

info@sth.lansforsakringar.se

Dagtid 08-562 832 00

Jourtid 020-59 00 00

www.lansforsakringar.se

skador@LFvasterbotten.se

Dagtid 090-10 90 00

Jourtid 020-59 00 00

www.modernaforsakringar.se

foretagsskador@modernaforsakringar.se

skador-foretagsmotor@modernaforsakringar.se

Dagtid 0200-21 21 20

Jourtid 0200-21 21 20

www.trygghansa.se

ftgskador@trygghansa.se

Dagtid 077-11 11 500

Jourtid 077-11 11 500

www.omsen.ax

Dagtid +358-182 76 00

Jourtid +358-182 76 01

Vid fordonsskada klicka här: —> Anmälan fordonsskada (pdf)