Försäkringsspecialisterna är inte knutna till något försäkringsbolag eller bank utan arbetar helt för er som kund och enligt er vilja och ert behov. Vi har därför hela marknadens utbud av försäkringslösningar att tillgå.
Att verka som försäkringsförmedlare innebär att vi jämför försäkringsbolagens produkter för att du som kund skall få tillgång till bästa möjliga villkor. Vår utmaning är att ta fram en så heltäckande försäkringslösning som möjligt för ert företags verksamhet.

Vi förmedlar försäkringar inom:

*Sakförsäkring
*Företag, Fastighet, Fordon mm
*Gruppförsäkring
*Olycksfall, Sjukvård mm
*Pensionsförsäkring
*Privat, Tjänste
*Kapitalförsäkring

Vi kan erbjuda er de bästa alternativen!

Arvode

Arvodet för vår tjänst är inget tillägg utan tas ur försäkringspremien. Detta regleras sedan mellan oss och försäkringsbolagen, ingen faktura. Vi som försäkringsförmedlare företräder er genom fullmakt. Fullmakten kan när som helst återkallas av någon av parterna. Vid återkallande av fullmakt övertar försäkringsbolaget säljansvaret vilket innebär att tidigare förmedlararvode läggs till i försäkringspremien.

Försäkringar

Som medlem i försäkringsförmedlarorganisationen Hjerta kan vi dessutom
erbjuda försäkringslösningar som upphandlats genom Hjerta.hjerta

Försäkringar med marknadens bästa omfattning.

*Fordonsförsäkring
*Sjukvårdsförsäkring
*Tjänstereseförsäkring
*VD/styrelseförsäkring